(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Komisijos posėdžiai

nformuojame, kad 2021 m. sausio 20 d. 10.00 val. nuotoliniu būdu vyks Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais projekto atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2021 metais projektų ekspertų vertinimų svarstymas.
  2. Spendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

Pareiškėjas gali dalyvauti posėdyje, tačiau apie tai turi informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Rasą Šivickienę, el. paštu rasa.sivickiene@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Prisijungimą dalyvauti posėdyje, prisijungimo prie posėdžio nuoroda pareiškėjui bus išsiųsta nurodytu el. paštu posėdžio dieną.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Rasai Šivickienei, telefonu: 8 62317819.

2019-12-16

2019 m. gruodžio 18 d. 8.30 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų atrankos komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų ekspertų vertinimų svarstymas.
  2. Sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

2019-01-14

2019 m. sausio 16 d. (trečiadienį) 8.30 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų vertinimo komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projekto po ekspertų vertinimo svarstymas.
  2. Sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

2018-12-13

2018 m. gruodžio 19 d. (trečiadienį) 10.00 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų vertinimo komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atitikties formaliesiems kriterijams svarstymas ir sprendimų dėl projektų perdavimo tolimesniam projektų vertinimui priėmimas.

2018-10-31

2018 m. lapkričio 6 d. (antradienį) 9.00 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų vertinimo komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Nešališkumo deklaracijų ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.
  2. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atitikties formaliesiems kriterijams svarstymas ir sprendimų dėl projektų perdavimo tolimesniam projektų vertinimui priėmimas.

Spausdinti