(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Atsiskaitymo tvarka

2020 metais ataskaitos teikiamos pagal Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų ketvirtinių ir metinių veiklos ir finansinių ataskaitų formų patvirtinimo“  patvirtintas ataskaitų formas.

Finansinės ataskaitos

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) – patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1K-465 – teikiama kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 5 d. (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios);

Kartu su metine biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ataskaita (Forma Nr. 2) teikiama banko sąskaitos išrašo kopija ataskaitinių metų gruodžio 31-ai dienai – iki 2021 m. sausio 5 d. (teikiama pasibaigus kalendorinių metų ketvirtam ketvirčiui);

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ir patirtų sąnaudų ataskaita– teikiama kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 5 d.;

Projekto dokumentų, patvirtinančių faktines išlaidas, registras – teikiamas kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 5 d. (teikiama už ataskaitinį ketvirtį).

Projekto veiklos  ataskaitos

Projekto vykdymo ataskaita – teikiama finansiniams metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 5 d.

Projekto pasiektų rezultatų ataskaita – teikiama kas ketvirtį iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 5 dienos, o finansiniams metams pasibaigus iki 2021 m. sausio 5 d. (pildoma augančia tvarka nuo metų pradžios).

Spausdinti