(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūra

2020 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.1.4 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2019 m. spalio 17 d. įsakymu Nr. V-77 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“.

Projektų finansavimo tikslas – nustatyta tvarka atrinkti neįgaliųjų asociaciją, kurią Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgalios tikrinti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų statybos projektų sprendinių atitikimą normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimams dėl pastatų ir inžinerinių statinių pritaikymo specialiesiems neįgaliųjų poreikiams.

 Vykdant projektą, finansuojamos šios visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje (10 apskričių) įgyvendinamos veiklos:

– informacinėje sistemoje Infostatyba esančių neįgaliesiems svarbių Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 24 straipsnio 1 dalies 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ir 12 punktuose nurodytų pastatų ir inžinerinių statinių projektų sprendinių atitikties statybos techninių reglamentų reikalavimams dėl statinių pritaikymo žmonių su negalia reikmėms tikrinimas;

– dalyvavimas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos padalinių sudarytų nuolat veikiančių komisijų ir pagal atskirus statytojų prašymus – vienkartinių komisijų, vykdomose statybos užbaigimo procedūrose;

– statinių projektuotojų konsultavimas rengiant bei tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių projektus.

 

 

 

Spausdinti