(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūra

2019 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-39 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

2018 metų Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2016–2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.1.5 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. A1-587 „Dėl Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektų atrankos 2016–2018 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Projektų finansavimo tikslas – konkurso būdu atrinkti ir finansuoti projektus, užtikrinančius, kad nauji ir rekonstruojami statiniai būtų pritaikyti neįgaliesiems.

Projektuose remiamos veiklos:

  • Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ esančių neįgaliesiems svarbių statinių projektų atitikties statybos techninių reglamentų reikalavimams tikrinimas ir dalyvavimas statybos užbaigimo komisijų darbe tikrinant neįgaliesiems svarbių statinių atitiktį projekto sprendiniams, įgyvendinantiems neįgaliųjų reikalavimus;
  • projektuotojų konsultavimas rengiant neįgaliesiems svarbių statinių projektus;
  • seminarų, mokymų, konferencijų aplinkos prieinamumo neįgaliesiems klausimais organizavimas;
  • aplinkos pritaikymo neįgaliesiems tyrimų vykdymas;
  • aplinkos pritaikymo neįgaliesiems metodikų ir rekomendacijų rengimas.

 

 

 

Spausdinti