(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Skirtas finansavimas

 

2018 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžeto skirta 5716658, 80 Eur suma, iš jų:

  • iš valstybės biudžeto skirta 4775200 Eursuma (4582255 Eur suma projektams finansuoti ir 192945 Eur suma savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti);
  • iš savivaldybių biudžeto projektams finansuoti skirta 941458,80 Eur

2018 metais finansuojami 353 neįgaliųjų organizacijų įgyvendinami projektai 60 savivaldybėse.

2018 m. skirtas bendras finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto (skirtų lėšų suvestinė pagal savivaldybes)

2018-04-10

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-13.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d. įsakymas Nr. V-13 „Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo

Lėšų paskirstymas

2018-02-06

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-6.
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. vasario 6 d. įsakymas Nr. V-6 ,, Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2018 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

 

2017-03-16

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-16
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. kovo 16 d. įsakymas Nr. V-16 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2017 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo

Lėšų paskirstymas

 

2017-02-15
Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-8

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-8 ,,Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 26 d. įsakymo Nr. V-5 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2017 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo”
Lėšų paskirstymas

2017-01-26

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-5

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. V-5 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2017 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

 

2016 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžeto skirta 4703416,2 Eur suma, iš jų:

  • iš valstybės biudžeto skirta 4512165,2 Eur suma (4071862 Eur suma projektams finansuoti ir 191251 Eur suma savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti);
  • iš savivaldybių biudžeto projektams finansuoti skirta 440303,2 Eur suma.

2016 metais finansuojami 356 neįgaliųjų organizacijų įgyvendinami projektai 59 savivaldybėse.

Lėšų paskirstymas 2016 m. socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams:

2016 m. skirtas bendras finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto (skirtų lėšų suvestinė pagal savivaldybes)

2016-02-09

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. vasario 9 d. įsakymas Nr. V-6

„Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymo Nr. V-2 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2016 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“

Lėšų paskirstymas

2016-01-15

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2016 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-2

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2016 m. sausio 15 d. įsakymas Nr. V-2 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2016 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

 

2015 metais Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams įgyvendinti iš valstybės ir savivaldybių biudžeto skirta 4967810,80 Eur suma, iš jų:

  • iš valstybės biudžeto skirta 4518068 Eur suma (4289157 Eur suma projektams finansuoti ir 228911 Eur suma savivaldybių administracijoms atrinktiems projektams administruoti),y. 3,5 proc. daugiau nei 2014 metais;
  • iš savivaldybių biudžeto projektams finansuoti skirta 449742,8 Eur suma.

2015 metais finansuojami 428 neįgaliųjų organizacijų įgyvendinami projektai.

2015 m. skirtas bendras finansavimas iš valstybės ir savivaldybės biudžeto (skirtų lėšų suvestinė pagal savivaldybes)

2015-04-22

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 22 d. įsakymas Nr. V-7

„Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymo Nr. V-3 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2015 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“

Lėšų paskirstymas

2015-01-27

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2015 m. sausio 27 d. įsakymas Nr. V-3

„Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2015 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2014-11-24

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. lapkričio 24 d. įsakymas Nr. V-29

„Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo“

Lėšų paskirstymas

2014-02-17

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V-6

„Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2014 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2013-11-06

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. lapkričio 6 d. įsakymas Nr. V-37

„Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-6 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2013 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo”

Lėšų paskirstymas
2013-02-28

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2013 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-6

„Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2013 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2012-12-21

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-35

„Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2012 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo”

Lėšų paskirstymas

2012-06-11

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. birželio 11 d. įsakymas Nr. V-16

„Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2012 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo”

Lėšų paskirstymas

2012-03-20

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. kovo 20 d. įsakymas Nr. V-10

„Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymo Nr. V-4 „Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2012 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“ pakeitimo”-20

Lėšų paskirstymas

2012-02-28

Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2012 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. V-4

„Dėl valstybės biudžeto lėšų, skirtų 2012 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti ir administruoti, paskirstymo savivaldybių administracijoms patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2011-09-01

Neįgaliųjų reikalų departamentas š. m. liepos – rugpjūčio mėnesiais organizavo mokomuosius seminarus dėl aprašo nuostatų įgyvendinimo. Mokomieji seminarai vyko dviem etapais: I etape seminarai vyko Vilniuje, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patalpose, II etape, siekiant, kad būtų patogiau regionuose veikiančioms nevyriausybinėms organizacijoms (asociacijoms, labdaros ir paramos fondams, religinėms bendruomenėms ir bendrijoms, viešosioms įstaigoms) ir savivaldybių administracijų darbuotojams, seminarai buvo organizuoti regionuose – Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos keitimas

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projekto paraiška

DĖMESIO! Neįgaliųjų reikalų departamentas parengė Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo (toliau – Projektų finansavimo tvarkos aprašas) įgyvendinimo planą, padėsiantį savivaldybių administracijoms įgyvendinti Projektų finansavimo tvarkos aprašo nuostatas.

2012 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų finansavimo tvarkos aprašo įgyvendinimo planas

Spausdinti