(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų paraiškų teikimas

2020 metų projektų finansavimo atrankos konkursai vykdyti 2019 metų pabaigoje. Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”, lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams. Projektų atrankos konkursus organizavo savivaldybių administracijos.

Savivaldybių administracijoms 2020 metams buvo pateikta 343 projekto paraiškos. Finansavimas skirtas 323 projektams.

2019 metų projektų finansavimo atrankos konkursai vykdyti 2018 metų pabaigoje. Vadovaujantis socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”, lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams. Projektų atrankos konkursus organizavo savivaldybių administracijos. Savivaldybių administracijoms 2019 metams buvo pateikta 339 projekto paraiškos. Finansavimas skirtas 323 projektams.

2017 metų projektų finansavimo atrankos konkursai vykdyti 2016 metų pabaigoje. 2018 metų projektų finansavimo atrankos konkursai vykdyti 2017 metų pabaigoje.  Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012  m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“, lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams. Projektų atrankos konkursus organizavo savivaldybių administracijos. Savivaldybių administracijoms 2017 metams buvo pateikta 372 projekto paraiškos (finansavimas skirtas 353 projektams). 2018 metams savivaldybių administracijoms – pateikta 391 projekto paraiška (finansavimas skirtas 353 projektams).

2016 metų projektų finansavimo atrankos konkursai vykdyti 2015 metų pabaigoje. Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ (2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1 -516 redakcija), lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams. Projektų atrankos konkursus organizavo savivaldybių administracijos. Savivaldybių administracijoms 2016 metams buvo pateikta 410 projekto paraiškų. Finansavimas skirtas 359 projektams.

Spausdinti