(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų paraiškų teikimas

2017 ir 2018 metų projektai atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012  m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“.

Projektų atrankos konkursai organizuojami kasmet. Savivaldybių administracijos kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 17 d. savo interneto svetainėse skelbia konkursus kitų metų projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos savivaldybės administracijai teikia projekto paraišką kitiems metams finansuoti iki einamųjų metų spalio 15 d.

 

2016 metų projektų finansavimo atrankos konkursai vykdyti 2015 metų pabaigoje. Vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ (2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1 -516 redakcija), lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams. Projektų atrankos konkursus organizavo savivaldybių administracijos.

Savivaldybių administracijoms 2016 metams buvo pateikta 410 projekto paraiškų. Finansavimas skirtas 359 projektams.

 

2015 metų projektų finansavimo atrankos konkursai vykdyti 2014 metų pabaigoje. Vadovaujantis projektų finansavimo tvarkos aprašu, lėšos skiriamos vieniems kalendoriniams metams. Projektų atrankos konkursus organizavo savivaldybių administracijos.

Savivaldybių administracijoms 2015 metams buvo pateiktos 465 projektų paraiškos. Finansavimas skirtas 428 projektams.

Projektų atrankos konkursai organizuojami kasmet. Savivaldybių administracijos kasmet iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. savo interneto svetainėse skelbia konkursus kitų metų projektams finansuoti iš valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų.

Neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos savivaldybės administracijai teikia projekto paraišką kitiems metams finansuoti iki einamųjų metų spalio 15 d.

2016 metų projektų atrankos konkursai bus organizuojami 2015 m. rugsėjo – gruodžio mėn.

Spausdinti