(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų įgyvendinimas

2021 metais projektus įgyvendina, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios  nevyriausybinės organizacijos, kurios ne mažiau nei vienus metus, nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos veikia neįgaliųjų socialinės integracijos srityje.

Projektų įgyvendinimo metu teikiamos paslaugos:

neįgaliųjų dienos užimtumas (ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o nevyriausybinėms organizacijoms, tiesiogiai dirbančioms su neįgaliais vaikais iki 14 metų, – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Dienos užimtumo paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus, nurodyto laukiamuose rezultatuose. Dienos užimtumo paslaugą sudaro:

 • neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimo ir (ar) atkūrimo;
 • socialinių įgūdžių stiprinimo, ugdymo ir (ar) atkūrimo individualiai ir (ar) pagalbos sau grupėse.
 • pažintinių funkcijų formavimo – bendrųjų žinių taikomų praktiškai, suteikimo;
 • bendrųjų darbinių įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbinėje veikloje, formavimo, ugdymo ir įtvirtinimo;
 • saviraiškos įgūdžių lavinimo ir (ar) palaikymo;

individuali pagalba neįgaliajam (ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį), kuri apima šią (šias) paslaugą (‑as):

 • pagalbą neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (neįgaliojo palydėjimą, pavėžėjimą, pagalbą sprendžiant kylančias problemas);
 • informacijos teikimą asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį;
 • asmens, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis mokymus spręsti dėl negalios buityje kylančias problemas (mokymus sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas);

Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su savivaldybe, kurioje bus teikiama ši paslauga, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos;

pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius (ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį), kuri apima šias paslaugas:

 • profesinio konsultavimo ir orientavimo (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis ir pan.);
 • bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimo, ugdymo ir įtvirtinimo (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.);
 • užimtumo amatų būreliuose ar klubuose, kuriuose mokomasi gaminti įvairius dirbinius, suteikiama galimybė išbandyti ir įvertinti savo gebėjimus, tinkamumą užsiimti amatu;

neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas (ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį) būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių ir kolektyvų bei klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas;

neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimo bei populiarinimo, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose

pagalba neįgaliųjų šeimos nariams (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu planuojama teikti bent vieną aukščiau nurodytą paslaugą) organizuojant jiems individualią emocinę pagalbą, informacinę pagalbą, pagalbos sau ir šeimos paramos grupių veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalių asmenų ligą ar negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas.

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2019 m.

2019 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2018 m.

2018 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

2017 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

2016 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

2015 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

2014 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Spausdinti