(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų įgyvendinimas

2018 metais įgyvendindamos finansuojamus projektus, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos, labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ir bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė yra tik valstybė arba savivaldybė), kurios ne mažiau nei vienus metus teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas ir vykdo veiklas, skirtas konkrečioje savivaldybėje gyvenantiems, besimokantiems neįgaliesiems integruoti į visuomenę.

Projektuose remiamos veiklos ir teikiamos paslaugos:

– neįgaliųjų dienos užimtumo (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę ir ne trumpiau kaip 4 val. per dieną, o organizacijoms, tiesiogiai dirbančioms su neįgaliais vaikais iki 14 m., – ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę ir ne trumpiau kaip 2 val. per dieną), organizuojamos ne neįgalaus asmens  namuose, apimančios ne mažiau kaip 3 nurodytas veiklas:

  • savitvarkos, kasdienės veiklos įgūdžių palaikymo, atkūrimo, ugdymą;
  • mokymo sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis;
  • saviraiškos ir kūrybiškumo lavinimo;
  • mokymo pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas, pagalbą sprendžiant dėl negalios kylančias emocines problemas, tenkinant bendravimo poreikį savigalbos grupėse ir užsiėmimuose;

– asmeninio asistento pagalbos (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę), kuri apima:

  • pagalbą neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (palydint, pavežant, padedant spręsti kylančias problemas);
  • informacijos teikimą asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį;
  • pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, darbo paieškos, motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;
  • pagalbą sprendžiant buityje kylančias problemas (mokymo sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Ši paslauga teikiama tik asmenims, turintiems nustatytą sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį, arba 0–40 procentų darbingumo lygį, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygį;

– neįgaliųjų užimtumo įvairiuose amatų būreliuose ir klubuose (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę), kuriuose neįgalieji mokosi gaminti įvairius dirbinius, išmoksta amato;

– meninių gebėjimų lavinimo (ne rečiau kaip 2 kartus per savaitę) būreliuose, kolektyvuose, klubuose;

– pagalbos neįgaliųjų šeimos nariams (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu planuojama vykdyti bent vieną veiklą pagal kitas veiklos sritis) organizuojant savigalbos ir šeimos paramos grupių veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalaus asmens ligą ar negalią, sprendžiant kylančias emocines ir kitas problemas.

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

2017 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

2016 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

2015 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

2014 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Spausdinti