Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų įgyvendinimas

2020 metais projektus įgyvendina, neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios  nevyriausybinės organizacijos, kurios ne mažiau nei vienus metus, nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos teikia nuolatinio, periodinio pobūdžio socialinės reabilitacijos paslaugas (socialinių ir savarankiško gyvenimo įgūdžių atkūrimo ar palaikymo, neįgaliųjų užimtumo didinimo bei galimybių gyventi savarankiškai)

Projektų įgyvendinimo metu teikiamos paslaugos:

neįgaliųjų dienos užimtumas (ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o nevyriausybinėms organizacijoms, tiesiogiai dirbančioms su neįgaliais vaikais iki 14 metų, – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Dienos užimtumo paslauga per dieną turi būti suteikta ne mažiau nei 3 neįgaliesiems. Dienos užimtumo paslaugą sudaro šis (šie) praktinis (-iai) užsiėmimas (-ai):

 • neįgaliųjų savarankiškumo kasdienėje veikloje įgūdžių formavimo ir (ar) atkūrimo;
 • socialinių įgūdžių stiprinimo, ugdymo ir (ar) atkūrimo individualiai ir (ar) savigalbos grupėse;
 • pažintinių funkcijų formavimo – pagrindinių bendrųjų žinių (rašymo, skaitymo ir skaičiavimo, kompiuterinio raštingumo, orientavimosi laike ir aplinkoje, dėmesio valdymo, atminties lavinimo ir kt.), taikomų praktiškai, suteikimo;
 • bendrųjų darbinių įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbinėje veikloje, formavimo, ugdymo ir įtvirtinimo;
 • užimtumo amatų būreliuose ar klubuose;
 • profesinio konsultavimo ir orientavimo;
 • saviraiškos įgūdžių lavinimo ir (ar) palaikymo;

individuali pagalba neįgaliajam (ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį), kuri apima šią (šias) paslaugą (‑as):

 • pagalbą neįgaliesiems lankantis užimtumo, ugdymo, reabilitacijos, sveikatos priežiūros, teisėsaugos ir kitose įstaigose (neįgaliojo palydėjimą, pavėžėjimą, pagalbą sprendžiant kylančias problemas);
 • informacijos teikimą asmenims, turintiems klausos ir regėjimo negalią, prieinama forma ir technologijomis, kurios atitinka jų neįgalumo pobūdį;
 • pagalbą sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;
 • asmens, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis mokymus spręsti dėl negalios buityje kylančias problemas (mokymus sveikai gyventi, apsitarnauti, orientuotis ir judėti aplinkoje bei naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ar negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas).

Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su savivaldybe, kurioje bus teikiama ši paslauga, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos;

neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas (ne rečiau kaip 4 kartus per mėnesį) būreliuose, kolektyvuose, klubuose. Kultūros ir meno renginių bei renginių, skirtų būrelių ir kolektyvų bei klubų veiklai pristatyti, organizavimas toje pačioje ar kitoje savivaldybėje gali būti tik priemonė projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas;

pagalba neįgaliųjų šeimos nariams (ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu planuojama teikti bent vieną aukščiau nurodytą paslaugą) organizuojant jiems individualią emocinę pagalbą, savigalbos ir šeimos paramos grupių veiklą, mokant pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgalių asmenų ligą ar negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas.

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2019 m.

2019 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2018 m.

2018 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

2017 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

2016 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

2015 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Apibendrinta informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

2014 m. finansuoti projektai ir pasiekti rezultatai

Spausdinti