(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų finansavimo tvarka

2021 metų projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai.
Paraiškos forma (1 priedas)
Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)
Projekto vertinimo anketos forma (3 priedas)
Paraiškos skirti lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektams finansuoti forma (4 priedas)
Pavyzdinė deklaracijos forma (5 priedas)
Paslaugų poreikio vertinimo akto forma (6 priedas)

Konkursus organizuos savivaldybių administracijos. Lėšos projektams finansuoti skiriamos vieniems kalendoriniams metams iš valstybės ir savivaldybių biudžeto.

2020 metų projektai bus atrenkami ir finansuojami vadovaujantis socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai
Paraiškos forma (1 priedas)
Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas) 
Projekto vertinimo anketos forma (3 priedas)  
Paraiška dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektams finansuoti skyrimo (4 priedas) 
Pavyzdinė deklaracijos forma (5 priedas)

Konkursus organizuos savivaldybių administracijos. Lėšos projektams finansuoti skiriamos vieniems kalendoriniams metams iš valstybės ir savivaldybių biudžeto.

2019 metų projektai atrenkami ir finansuojami vadovaujantis socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A1-545 „Dėl socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”.

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)

Projekto vertinimo anketos forma (3 priedas)

Paraiška dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2019 metų projektams finansuoti skyrimo (4 priedas)

Pavyzdinė deklaracijos forma (5 priedas)

Projektų atrankos konkursai organizuojami kasmet. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos. Lėšos projektams finansuoti skiriamos vieniems kalendoriniams metams iš valstybės ir savivaldybių biudžeto.


2017 ir 2018 metų
projektai atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012  m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“:

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai (aktuali redakcija)

Projekto paraiškos forma (1 priedas) (aktuali redakcija)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas) (aktuali redakcija)

Paraiškos dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrimo forma (3 priedas)

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo tvarkos aprašas (aktuali redakcija)

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties forma (aktuali redakcija)

Projektų atrankos konkursai organizuojami kasmet. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos. Lėšos projektams finansuoti skiriamos vieniems kalendoriniams metams iš valstybės ir savivaldybių biudžeto.

2016 metų projektai finansuojami vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-345 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo, Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties formos patvirtinimo“ (2015 m. rugsėjo 9 d. įsakymo Nr. A1 -516 redakcija):

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Paraiškos dėl lėšų socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams finansuoti skyrimo forma (3 priedas)

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo tvarkos aprašas

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektui vykdyti skirtų lėšų pervedimo ir naudojimo sutarties forma

Projektų atrankos konkursai organizuojami kasmet. Konkursus organizuoja savivaldybių administracijos. Lėšos projektams finansuoti skiriamos vieniems kalendoriniams metams iš valstybės ir savivaldybių biudžeto.

Spausdinti