(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Socialinės reabilitacijos paslaugų rėmimas

2021 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai finansuojami per savivaldybes, įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 1.1.1 papunktyje nurodytą priemonę.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-906 „Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2021 metų projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo”.

Konkurso tikslas – gerinti neįgaliųjų socialinę integraciją į visuomenę, įtraukiant į organizacinius projektų atrankos, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir skatinant neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios padėtų atkurti ar palaikyti neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didinti jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje.

Įgyvendinant projektus remiamos pagal negalios pobūdį ir specifiką organizacijos teikiamos nuolatinio, periodinio pobūdžio šios paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas; individuali pagalba neįgaliajam; pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius; neįgaliųjų meninių gebėjimų lavinimas būreliuose, kolektyvuose, klubuose; neįgaliųjų aktyvios ir sveikos gyvensenos skatinimas bei populiarinimas, aktyviai dalyvaujant kūno kultūros ir fizinio aktyvumo užsiėmimuose; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2021-05-31

Spausdinti