(8 523) 33320

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Socialinės reabilitacijos paslaugų rėmimas

2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektai finansuojami per savivaldybes, įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. rugsėjo 8 d. įsakymu Nr. A1-817 „Dėl neįgaliųjų socialinės integracijos 2021–2023 metų veiksmų plano patvirtinimo“, II skyriaus lentelės 1.1.1 papunktyje nurodytą priemonę.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 ,,Dėl Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo 2022 metais nuostatų patvirtinimo“.

Konkurso tikslas – įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas ir siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje

Įgyvendinant projektus remiamos pagal negalios pobūdį ir specifiką nustatytu laiku nuolat ar numatytu periodiškumu organizacijos teikiamos socialinės reabilitacijos šios paslaugos: neįgaliųjų dienos užimtumas; individuali paslauga neįgaliajam; pagalba atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius; pagalba neįgaliųjų šeimos nariams.

 

 

 

 

 

 

 

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2023-03-01

Spausdinti