(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų įgyvendinimas

2018 metais įgyvendinant periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektus leidžiami periodiniai leidiniai reginčiųjų raštu, Brailio raštu, garsiniu formatu (audio plokštelėjje). Leidiniuose spausdinamų straipsnių turinys susijęs su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu:

– temos pagal visuomenės veiklos sritis: neįgaliųjų ugdymas, sveikatos apsauga, švietimas, mokslas, socialinė apsauga, socialinė politika, socialinės atskirties mažinimas, kultūra, sportas, aplinkos prieinamumas neįgaliesiems, neįgaliųjų užimtumas, profesinis rengimas, profesinė reabilitacija, įdarbinimas, laisvalaikis;

– temos pagal veiklos pobūdį: politika ir jos įgyvendinimo priemonės, neįgaliųjų teisės, su neįgaliaisiais susiję projektai, populiarių mokslo pasiekimų, įvairių tyrimų pristatymai, analitiniai straipsniai, geroji patirtis Lietuvoje ir užsienio šalyse, nevyriausybinių organizacijų ir jų asocijuotųjų narių veikla neįgaliųjų socialinės integracijos srityje, neįgaliųjų saviraiška, kultūrinės programos ir aktualijos.

2018 metais finansuojama 7 periodinių leidinių leidyba:

  • laikraštis „Bičiulystė“ (savaitinis) – vienintelis tokio periodiškumo neįgaliesiems skirtas leidinys, nušviečiantis neįgaliųjų socialinės integracijos ir lygių galimybių klausimais;
  • žurnalas „Mūsų žodis“ (mėnesinis, leidžiamas reginčiųjų raštu, Brailio raštu ir įgarsintas), skirtas regėjimo negalią turintiems asmenims ir visuomenei. Žurnalas leidžiamas su priedais „TVR programos“ (savaitinis, leidžiamas Brailio raštu) ir „Šulinys“ (leidžiamas kartą per dvi savaites Brailio raštu);
  • žurnalas „Akiratis“ (mėnesinis), skirtas kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bendruomenei, klausos negalios asmenų ugdymo įstaigoms, gestų kalbos vertėjų centrams, kitoms įstaigoms ir visuomenei, besidominčiai neįgaliųjų problemomis;
  • žurnalas „Viltis“ (ketvirtinis), atspindintis sutrikusio intelekto žmonių gyvenimo aktualijas, skirtas neįgaliesiems, jų šeimos nariams, specialistams, visuomenei;
  • žurnalas „Globa“ (ketvirtinis), skirtas visuomenei, specialistams, dirbantiems su psichikos neįgaliaisiais, neįgaliesiems, jų globėjams ir šeimos nariams;
  • informacinis biuletenis (žurnalas) „Nefro Info“ (ketvirtinis), skirtas šviesti dializuojamus ir transplantuotus asmenis, nefrologinius ligonius, neįgaliuosius, visuomenę;
  • žurnalas „Diabetas“ (ketvirtinis) – specialus, mokomasis, informacinis leidinys diabetu sergantiesiems ir visai visuomenei. Žurnalas skirtas cukriniu diabetu sergantiems žmonėms, jų šeimos nariams, slaugytojams – diabetologams, gydytojams, kitiems specialistams ir visuomenei.

2018 m. finansuojamų organizacijų sąrašas

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

Spausdinti