(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų finansavimo tvarka

2017 metų projektai finansuojami vadovaujantis Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. A1-674 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2017–2018 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatai

Paraiškos forma (1 priedas)

Projekto paraiškos vertinimo anketa (2 priedas)

Pareiškėjo deklaracija (3 priedas)

2017 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2017 m. sausio mėn. Vadovaujantis projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais. Projektai atrinkti 2 metų (2017-2018 metų) laikotarpiui.

2016 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. A1-728 „Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos 2016 metais konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų atrankos 2016 metais konkurso organizavimo nuostatai

Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Projekto paraiškos vertinimo anketa (2 priedas)

2016 metų projektų finansavimo atrankos konkursas vykdytas 2015 m. gruodžio mėn. Vadovaujantis projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatais, valstybės biudžeto lėšos skiriamos vieneriems kalendoriniams metams.

Spausdinti