(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Periodinių leidinių leidyba

2020 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-61 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatais.

2019 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.1.10 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-40 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2019 metais atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo“.

Projektų finansavimo tikslas – remti neįgaliųjų socialiniam švietimui ir informavimui skirtų periodinių leidinių leidybą.

Projektuose finansuojama periodinių leidinių (ne mažiau kaip keturi vieno leidinio numeriai per kalendorinius metus ir ne mažesnis kaip 500 egzempliorių vieno numerio tiražas, susijusių su neįgaliųjų socialine integracija ir lygių galimybių neįgaliesiems sudarymu, leidyba reginčiųjų raštu, Brailio raštu, garsiniu formatu (kompaktinių diskų pavidalu).

 

Spausdinti