(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Skirtas finansavimas

2022-02-15

Informuojame, kad 2022 m. vasario 15 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2022 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2022 m. vasario 15 d. įsakymas Nr. V-19 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2022 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams patvirtinimo“

2022 metais finansuotinų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

2022 metais nefinansuotinų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

2021-11-16

Informuojame, kad Departamento direktoriaus 2021 m. lapkričio 15 d. įsakymu Nr. V-98 „Dėl lėšų skyrimo pakartotinai vertintam 2019 metų Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ projektui „Vaikų, turinčių įvairiapusius raidos sutrikimus, bei jų šeimos narių teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“ pakartotinai įvertintam Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ 2019 metų projektui „Vaikų, turinčių įvairiapusius raidos sutrikimus, bei jų šeimos narių teisių gynimas ir įtraukties į visuomenę stiprinimas“ finansuoti lėšų neskirta.

2021-02-12

Informuojame, kad 2021 m. vasario 12 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2021 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. vasario 12 d. įsakymas Nr. V-14 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2021 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti patvirtinimo

2021 metais finansuotinų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

2021 metais atmestinų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

2021 metais nefinansuotinų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

2020-03-02

Informuojame, kad 2020 m. kovo 2 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2020 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. kovo 2 d. įsakymas Nr. V-18

„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2020 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti patvirtinimo“

2020 metais finansuojamų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

2020 metais atmestinų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

2019-03-06

Informuojame, kad 2019 m. kovo 6 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 6 d. įsakymas Nr. V-19

„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti patvirtinimo“

2019 metais finansuojamų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

2019 metais nefinansuojamų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

2018-05-22

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. A1-237 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti“ skirtos papildomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2018 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gegužės 21 d. įsakymas Nr. A1-237 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018 metų  Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti“

Lėšų paskirstymas

2018-01-17

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. A1-24

,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2018 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymas 2018 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti

2018 metais nefinansuojamų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

2017-02-08

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. A1-73

„Dėl 2017 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2016-09-29

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. A1-542.

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1-68 „Dėl 2016 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo”

Patikslintas lėšų paskirstymas

2016-02-05

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A1-68„Dėl 2016 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2015-01-30

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. A1-55

,,Dėl 2015 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2014-02-06

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. A1-66

,,Dėl 2014 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2013-10-10

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. A1-572

,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-96 „Dėl 2013 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“

Patikslintas lėšų paskirstymas

2013-03-05

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. A1-96

,,Dėl 2013 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Finansavimas neskirtas šiems pareiškėjams:
1. Lietuvos žmonių su negalia tinklinio asociacijai;
2. Cistinės fibrozės asociacijai.

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo.

2012-11-29

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A1-535

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-130 „Dėl 2012 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo”

Patikslintas lėšų paskirstymas

2012-07-09

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-320

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-130 „Dėl 2012 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo”

Patikslintas lėšų paskirstymas

2012-03-09

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A1-130

,,Dėl 2012 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo.

2011-12-19

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-530

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-110 „Dėl 2011 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“

Patikslintas lėšų paskirstymas

2011-07-18

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-333 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-110 „Dėl 2011 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“

Patikslintas lėšų paskirstymas

2011 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS  (įsakymas) (lėšų paskirstymas)

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo.

 

Spausdinti