(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Skirtas finansavimas

2017-02-08

2017 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirta 1287000 Eur suma.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 7 d. įsakymas Nr. A1-73

„Dėl 2017 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2016-09-29

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. rugsėjo 29 d. įsakymas Nr. A1-542.

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. A1-68 „Dėl 2016 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo”

Patikslintas lėšų paskirstymas

2016-02-05

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 4 d. įsakymas Nr. A1-68„Dėl 2016 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2015-01-30

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. sausio 30 d. įsakymas Nr. A1-55

,,Dėl 2015 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2014-02-06

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 5 d. įsakymas Nr. A1-66

,,Dėl 2014 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

2013-10-10

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. spalio 8 d. įsakymas Nr. A1-572

,,Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymo Nr. A1-96 „Dėl 2013 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo”

Patikslintas lėšų paskirstymas

2013-03-05

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2013 m. kovo 5 d. įsakymas Nr. A1-96

,,Dėl 2013 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Finansavimas neskirtas šiems pareiškėjams:
1. Lietuvos žmonių su negalia tinklinio asociacijai;
2. Cistinės fibrozės asociacijai.

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo.

2012-11-29

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. lapkričio 28 d. įsakymas Nr. A1-535

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-130 „Dėl 2012 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo”

Patikslintas lėšų paskirstymas

2012-07-09

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 5 d. įsakymas Nr. A1-320

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymo Nr. A1-130 „Dėl 2012 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo”

Patikslintas lėšų paskirstymas

2012-03-09

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. kovo 9 d. įsakymas Nr. A1-130

,,Dėl 2012 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo ir sutarčių sudarymo.

2011-12-19

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. gruodžio 15 d. įsakymas Nr. A1-530

„Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-110 “Dėl 2011 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“

Patikslintas lėšų paskirstymas

2011-07-18

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro

2011 m. liepos 14 d. įsakymas Nr. A1-333 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. vasario 24 d. įsakymo Nr. A1-110 “Dėl 2011 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti skirtų valstybės biudžeto lėšų paskirstymo patvirtinimo“ pakeitimo“

Patikslintas lėšų paskirstymas

2011 METŲ NEĮGALIŲJŲ ASOCIACIJŲ VEIKLOS RĖMIMO PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMAS  (įsakymas) (lėšų paskirstymas)

Neįgaliųjų reikalų departamentas raštu per 15 darbo dienų informuos visas konkursui paraiškas pateikusias organizacijas dėl projektų finansavimo.

Spausdinti