(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų įgyvendinimas

2018 metais visoje Lietuvoje neįgaliuosius vienijančios neįgaliųjų asociacijos, įgyvendindamos finansuojamus projektus, gina ir atstovauja pagal negalios pobūdį neįgaliųjų teises, organizuoja įvairias konferencijas, seminarus, mokymus, renginius neįgaliųjų teisių gynimo klausimais, dalyvauja tarptautinių organizacijų veikloje, rūpinasi bendruomenėje su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimu. Neįgalieji jų, šeimos nariai turi galimybę dalyvauti šalies mastu organizuojamuose neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymuose, seminaruose, stovyklose, įvairiuose aktyvaus poilsio renginiuose. Neįgaliesiems sudaromos galimybės lavinti ir panaudoti savo kūrybines, menines ir intelektines galias organizuojamuose kultūros, meno renginiuose. Šalies mastu organizuojami įvairūs sporto renginiai skatina neįgaliųjų fizinį aktyvumą ir dalyvavimą kūno kultūros ir sporto veiklose.

2018 m. finansuojamų neįgaliųjų asociacijų sąrašas

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2013 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2012 m.

Spausdinti