(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Projektų finansavimo tvarka

2022 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2021 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-74 Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso nuostatų patvi… (e-tar.lt)

2021 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų  patvirtinimo“.

2020 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Neįgaliųjų reikalų departamento direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais.

2017 ir 2018 metų projektai atrenkami ir finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatų patvirtinimo“ (2016 m. rugsėjo 20 d. įsakymo Nr. A1-523 redakcija) patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatais.

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatai (aktuali redakcija)

Paraiškos forma (1 priedas) (aktuali redakcija)

Projekto vertinimo anketa (2 priedas) (aktuali redakcija)

2016 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. A1-560 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatais:

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatai

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto vertinimo anketos forma (2 priedas)

Projektų finansavimo tikslas – skirti lėšų pareiškėjams, atstovaujantiems neįgaliesiems, ginantiems jų teises, telkiantiems neįgaliuosius bendroms veikloms, didinantiems jų savarankiškumą, ugdantiems neįgaliųjų gebėjimus, skatinantiems neįgaliuosius gyventi bendruomenėje.

Finansuojant projektus remiamas:
1. neįgaliųjų teisių gynimas (atstovavimas, švietėjiška veikla, socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektų vertinimo ir atrankos stebėsena, metodinė pagalba asociacijos nariams, konferencijos, seminarai, mokymai, renginiai, tarptautinis bendradarbiavimas);
2. specialistų kvalifikacijos tobulinimas (tiesiogiai su neįgaliaisiais dirbančių specialistų kvalifikacijos tobulinimas, neįgaliųjų asociacijos darbuotojų vadybos įgūdžių lavinimas);
3. neįgaliųjų savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymas mokymuose, seminaruose, stovyklose;
4. aktyvaus poilsio, kultūros renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose kultūros renginiuose;
5. sporto renginių neįgaliesiems organizavimas ir dalyvavimas kitų organizuojamuose renginiuose.

Projekto paraiškas gali teikti skėtinės neįgaliųjų asociacijos, vienijančios neįgaliuosius ar neįgaliųjų asociacijas, vykdančios veiklas, skirtas neįgaliesiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių, ir (ar) atstovaujančios jiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių.

Projektų įgyvendinimo trukmė – vieni kalendoriniai metai.

Projektai finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

2015 metų projektai finansuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymu Nr. A1-346 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2014 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-642 redakcija):

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašas

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto paraiškos forma (1 priedas)

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto vertinimo anketa (2 priedas)

Vadovaujantis projektų finansavimo tvarkos aprašu, projektai atrinkti 3 metų (2013-2015 metų) laikotarpiui.

2014-12-23

Informuojame, kad 2014 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras pasirašė įsakymą Nr. A1-642 „Dėl Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2012 m. liepos 20 d. įsakymo Nr. A1-346 „Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. Ministro įsakymu pakeistas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo tvarkos aprašo 1 priedas

Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto paraiškos forma

Įsakymas įsigalioja 2015-01-01. Tvarkos aprašas keičiamas dėl euro įvedimo. Visos nuorodos į „litus“ keičiamos nuorodomis į „eurus“. Norime atkreipti dėmesį, kad metinės ataskaitos už 2014 metais įgyvendintus Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus teikiamos tūkst. litų, pagal 2014 m. ataskaitų formas.

Spausdinti