(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Nustatyti pažeidimai

Organizacijos pavadinimas, adresas Padaryti pažeidimai
Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas

įstaigos kodas 195732617,

adresas – Perkūno al.3, Kaunas, LT – 44221.

Patikrinus iš valstybės biudžeto finansuotą 2015 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto įgyvendinimą, buvo nustatyta tikslinio lėšų panaudojimo pažeidimų, kurių nustačius terminą visiškai pašalinti neįmanoma: organizuojant specialistų kvalifikacijos tobulinimo veiklą panaudojo fiktyvias sąskaitas ir apmokėjo iš projekto lėšų už faktiškai nesuteiktas paslaugas, projekto vykdymo aplinkybės neatitiko apmokėtų finansinių dokumentų ir projekte numatytų sąlygų.

Lietuvos specialiosios olimpiados komitetas (toliau – LSOK) grąžino 2015 metais netikslingai panaudotas lėšas – 468,98 eurų.

LSOK grąžinus netikslingai panaudotas lėšas, neturi būti laikoma, kad Projekto trūkumai bus visiškai pašalinti, kadangi fiktyvių sąskaitų naudojimo fakto pašalinti neįmanoma.

Be to, LSOK 2014 metų projektas, dėl pažeidimų buvo įtrauktas į rizikos projektų sąrašą, todėl 2015 metais dar labiau padidino projekto įgyvendinimo riziką.

Vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų vertinimo ir atrankos konkurso organizavimo 2016–2018 metais nuostatų 9.5. punktu LSOK 2016 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektas nefinansuojamas.

Paskelbimo data: 2016-02-22

Spausdinti