(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Komisijos posėdžiai

2022-02-01

Informuojame, kad š. m. vasario 3 d. (ketvirtadienį), 8:30 val., vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) posėdis. Posėdžio metu Komisijos nariai svarstys Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktą Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų (toliau – Projektai) finansavimo 2022 metais konkurso pareiškėjų patikslintų Projektų suvestinę, priims sprendimą dėl lėšų skyrimo.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2022 metais projektų patikslintų sąmatų ir veiklų planų svarstymas.

2. Siūlymo dėl lėšų skyrimo 2022 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo Projektams parengimas.

Pareiškėjas, norintis dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Jolitą Karvelienę, el. paštu jolita.karveliene@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia), jeigu jis nebuvo pasirašytas prieš pirmąjį posėdį. Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Pareiškėjas į posėdį bus įleidžiamas tik jo projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Jolitai Karvelienei, telefonu: 8 659 73 543.

2021-12-21

Informuojame, kad š. m. gruodžio 28 d. (antradienį), 10 val., vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

1. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pateiktos apibendrintos Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų finansavimo 2022 metais konkurso paraiškų vertinimo suvestinės svarstymas.

2. Siūlymo dėl lėšų skyrimo 2022 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams parengimas.

Pareiškėjas, norintis dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Jolitą Karvelienę, el. paštu jolita.karveliene@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Pareiškėjas į posėdį bus įleidžiamas tik jo projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Jolitai Karvelienei, telefonu: 8 659 73 543.

Konfidencialumo pasižadėjimas posėdžio dalyviams.

2021-09-02

Informuojame, kad š. m. rugsėjo 7 d. (antradienį), 13 val., vyks 2019 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pakartotinio vertinimo komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos apibendrintos Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto ekspertų vertinimo suvestinės svarstymas.
 2. Siūlymo dėl lėšų skyrimo Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektui parengimas.

Pareiškėjas, norintis dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Jolitą Karvelienę, el. paštu jolita.karveliene@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia), jei jis nebuvo pasirašytas prieš pirmąjį posėdį. Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Pareiškėjas į posėdį bus įleidžiamas tik jo projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Jolitai Karvelienei, telefonu: 8 659 73 543.

2021-07-22

Informuojame, kad š. m. liepos 26 d. (pirmadienį) 14.00 val. nuotoliniu būdu vyks 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto pakartotinio vertinimo komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Lietuvos autizmo asociacijos „Lietaus vaikai“ 2019 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projekto atitikties formaliesiems kriterijams svarstymas ir sprendimo dėl projekto perdavimo tolimesniam projekto vertinimui priėmimas.

Pareiškėjas, norintis dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Jolitą Karvelienę, el. paštu jolita.karveliene@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo, turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Primename, kad vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-33 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 48 punktu, pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas.

Pareiškėjui pareiškus norą dalyvauti posėdyje, prisijungimo prie posėdžio nuoroda bus išsiųsta nurodytu el. paštu posėdžio dieną ne vėliau kaip likus 30 min. iki posėdžio pradžios. Pareiškėjas į posėdį bus įleidžiamas tik jo projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Jolitai Karvelienei, telefonu: 8 659 73 543.

2021-02-04

Informuojame, kad š. m. vasario 9 d. (antradienį) 13.00 val. nuotoliniu būdu vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų patikslintų dokumentų svarstymas.
 2. Sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

Pareiškėjai, norintys dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Agnę Kvetkovskytę, el. paštu agne.kvetkovskyte@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Primename, kad vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 48 punktu, pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas.

Pareiškėjams, pareiškusiems norą dalyvauti posėdyje, prisijungimo prie posėdžio nuoroda bus išsiųsta nurodytu el. paštu posėdžio dieną ne vėliau kaip likus 30 min. iki posėdžio pradžios. Pareiškėjai į posėdį bus įleidžiami tik jų projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Agnei Kvetkovskytei, telefonu: 8 667 43 004.

2021-01-21

Informuojame, kad š. m. sausio 26 d. (antradienį) 15.00 val. nuotoliniu būdu vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų patikslintų sąmatų, veiklų planų ir laukiamų rezultatų svarstymas.
 2. Sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

Pareiškėjai, norintys dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Agnę Kvetkovskytę, el. paštu agne.kvetkovskyte@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Primename, kad vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 48 punktu, pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas.

Pareiškėjams, pareiškusiems norą dalyvauti posėdyje, prisijungimo prie posėdžio nuoroda bus išsiųsta nurodytu el. paštu posėdžio dieną ne vėliau kaip likus 30 min. iki posėdžio pradžios. Pareiškėjai į posėdį bus įleidžiami tik jų projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Agnei Kvetkovskytei, telefonu: 8 667 43 004.

2020-12-10

Informuojame, kad 2020 m. gruodžio 15 d. 9.00 val. nuotoliniu būdu vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos komisijos (toliau – Komisija) posėdis.
Posėdžio darbotvarkė:

 1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų ekspertų vertinimų svarstymas.
 2. Spendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

Pareiškėjai, norintys dalyvauti posėdyje, turi apie tai informuoti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyr. specialistę Agnę Kvetkovskytę, el. paštu agne.kvetkovskyte@ndt.lt ir ne vėliau kaip likus 1 valandai iki posėdžio pradžios atsiųsti informaciją apie posėdyje ketinantį dalyvauti pareiškėjo atstovą (nurodyti vardą, pavardę, informaciją, ar asmuo yra pareiškėjo vadovas ar įgaliotas atstovas, el. pašto adresą, kuriuo turi būti išsiųsta prisijungimo prie posėdžio nuoroda, telefono numerį) ir pasirašytą konfidencialumo pasižadėjimą (konfidencialumo pasižadėjimo formą galite rasti čia). Jeigu posėdyje dalyvaus ne pareiškėjo vadovas, kartu turi būti atsiųstas dokumentas, patvirtinantis, kad posėdyje dalyvaus asmuo turintis teisę veikti pareiškėjo vardu.

Primename, kad vadovaujantis Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų, patvirtintų Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. rugsėjo 14 d. įsakymu Nr. V-60 ,,Dėl Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2021 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“, 48 punktu, pareiškėjo atstovas gali dalyvauti tik posėdžio dalyje, kurioje svarstomas jo projekto klausimas.

Pareiškėjams, pareiškusiems norą dalyvauti posėdyje, prisijungimo prie posėdžio nuoroda bus išsiųsta nurodytu el. paštu posėdžio dieną ne vėliau kaip likus 30 min. iki posėdžio pradžios. Pareiškėjai į posėdį bus įleidžiami tik jų projekto svarstymo metu.

Iškilus neaiškumams, prašome skambinti Agnei Kvetkovskytei, telefonu: 8 667 43 004.

2020-02-24

Informuojame, kad š. m. vasario 26 d. (trečiadienį) 14.00 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. LIETUVOS ŽMONIŲ SU NEGALIA SĄJUNGOS rašto svarstymas.
 2. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų pareiškėjų pateiktų patikslintų sąmatų, veiklų planų ir laukiamų rezultatų ekspertų vertinimų suvestinės svarstymas.
 3. Sprendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

2020-01-24

Informuojame, kad š. m. sausio 29 d. (trečiadienį) 9.30 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų trečiojo eksperto vertinimų svarstymas.
 2. Spendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

2020-01-06

Informuojame, kad 2020 m. sausio 9 d. 9.00 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų ekspertų vertinimų svarstymas.
 2. Spendimo dėl lėšų skyrimo priėmimas.

2019-11-12

Informuojame, kad š. m. lapkričio 15 d.  (penktadienį) 14.00 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atrankos komisijos posėdis, kuriame bus svarstoma projektų atitiktis formaliesiems kriterijams.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metais projektų atitikties formaliesiems kriterijams svarstymas.

2019-01-22

Informuojame, kad š.m. sausio 24 d. (ketvirtadienį) 13.00 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų vertinimo komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų komisijos siūlymų dėl lėšų skyrimo parengimas.

2018-12-13

Informuojame, kad š.m. gruodžio 18 d. (antradienį) 9.00 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų vertinimo komisijos posėdis.

2018-12-06

Informuojame, kad š.m. gruodžio 10 d. (pirmadienį) 13.30 val. planuotas Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų vertinimo komisijos posėdis neįvyks, kadangi posėdyje negali dalyvauti  projektus vertinę ekspertai.

Kitą numatomo posėdžio datą pranešime vėliau.

2018-10-17

2018 m. spalio 22 d. 10.30 val. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos posėdžių salėje (adresu: Švitrigailos g. 10, Vilnius) vyks Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų vertinimo komisijos posėdis.

Posėdžio darbotvarkė:

 1. Nešališkumo deklaracijos ir konfidencialumo pasižadėjimų pasirašymas.
 2. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2019 metais projektų atitikties formaliesiems kriterijams svarstymas ir sprendimų dėl projektų perdavimo tolimesniam projektų vertinimui priėmimas.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2022-02-01

Spausdinti