(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų įgyvendinimas

2019 metais įgyvendinant judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo mokymams skirtą projektą: judėjimo sutrikimų turintiems asmenims, kuriems nustatytas 0-45 procentų darbingumo lygis ir Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininėje pažymoje (Forma Nr. 083-1/a) nurodytas transporto priemonės pritaikymo apribojimas (taikomi apribojimų kodai 10–51), sudaroma galimybė įsivertinti savo funkcinį pajėgumą, reikalingą saugiai vairuoti automobilį, ir jį lavinti, dalyvauti organizuojamuose B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymuose. Neįgalieji, įgiję vairuotojo pažymėjimą, turi galimybę aktyviau dalyvauti visuomenės gyvenime, integruotis į darbo rinką, pagerinti savo gyvenimo kokybę.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2018 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2017 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2016 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2015 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2014 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2013 m.

Informacija apie projektų įgyvendinimą 2012 m.

Spausdinti