(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Mobilumo ir savarankiškumo ugdymas

Nuo 2020 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų atrankos konkursas nebevykdomas.

Judėjimo negalią turinčių neįgaliųjų mokymo vairuoti ir rengimo egzaminui vairuotojo pažymėjimui gauti paslaugos perkamos Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka.

2019 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektai yra finansuojami per Neįgaliųjų reikalų departamentą prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.1.8 papunktį.

Projektams finansavimas skiriamas vadovaujantis Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatais, patvirtintais Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 12 d. įsakymu Nr. V-41 ,,Dėl Žmonių, turinčių fizinę negalią mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo 2019 metais projektų atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ .

Konkurso tikslas – finansuoti konkurso būdu atrinktus projektus, skirtus judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžiams ugdyti ir atkurti, mokant nurodytus asmenis vairuoti B kategorijos motorinę transporto priemonę ir ruošiant egzaminui vairuotojo pažymėjimui gauti.

Finansuotinos veiklos – judėjimo sutrikimų turinčių asmenų mokymas vairuoti, kuris gali būti vykdomas skirtinguose Lietuvos miestuose ar miesteliuose, ir ruošimas egzaminui vairuotojo pažymėjimui gauti. Organizuojant šias veiklas vykdomos visos šios priemonės:

  • judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, vertinimas;
  • judėjimo sutrikimų turinčių asmenų funkcinio pajėgumo, reikalingo saugiai vairuoti automobilį, lavinimas;
  • B kategorijos motorinių transporto priemonių vairuotojų mokymas.

Spausdinti