(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Kūno kultūros ir sporto projektai

Nuo 2021 metų  Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkursas nebevykdomas.

2020 metais Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektai yra finansuojami per savivaldybes, įgyvendinant 2011-2020 metų valstybės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. vasario 5 d. nutarimu Nr. 122 „Dėl 2011-2020 metų valstybės sporto plėtros strategijos įgyvendinimo tarpinstitucinio veiklos plano patvirtinimo“, 1.2.3 priemonę ir Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 3.1.3 priemonę.

Projektams finansavimas skiriamas per savivaldybes vadovaujantis Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. A1-533 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų atrankos konkurso organizavimo 2019–2020 metais nuostatų patvirtinimo“.

Konkurso tikslas – atrinkti ir finansuoti nevyriausybinių organizacijų projektus, skirtus neįgaliųjų kūno kultūros ir sporto veiklai, kaip neįgaliųjų socialinės integracijos priemonei, organizuoti.

Įgyvendinant projektus remiamos: nuolatinio pobūdžio veiklos – įvairių sporto šakų treniruotes; kūno kultūros pratybos, aktyvi fizinė veikla; nenuolatinio pobūdžio veiklos – pasirengimas dalyvauti nacionalinių pirminių atrankų varžybose; savivaldybės vykdomi ir regioniniai sveikatingumo, fiziškai aktyvaus laisvalaikio bei parodomieji kūno kultūros ir sporto renginiai.

Projektus įgyvendina: sporto veiklas neįgaliesiems vykdančios neįgaliųjų sporto mėgėjų organizacijos (klubai), išskyrus švietimo ir mokslo įstaigų padalinius, vienijančius kurios nors vienos arba kelių sporto šakų sportininkus; neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančios organizacijos – asociacijos (išskyrus sporto federacijas, komitetus ir asociacijas, atstovaujančias neįgaliesiems, gyvenantiems ne mažiau kaip pusėje savivaldybių arba ne mažiau kaip pusėje apskričių), labdaros ir paramos fondai, religinės bendruomenės ar bendrijos, viešosios įstaigos (išskyrus viešąsias įstaigas, kurių savininkė arba dalininkė yra valstybė arba savivaldybė).

Spausdinti