(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Skirtas finansavimas

Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. A1-253 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018 metų Informacijos rengimo ir skalidos internete projektui finansuoti“ skirtos papildomos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos 2018 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. birželio 4 d. įsakymas Nr. A1-253 „Dėl papildomų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų skyrimo 2018 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti“

Lėšų paskirstymas

 

2018 m. sausio 4 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-3 „Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projekto finansavimo pratęsimo“, pratęstas VšĮ „Bičiulystė“ informacijos rengimo ir sklaidos internete projekto finansavimas.

2018 metais projektui finansuoti skirta 63 000 Eur suma.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 4 d. įsakymas Nr. A1-3

„Dėl Informacijos rengimo ir sklaidos internete projekto finansavimo pratęsimo“

Lėšų paskirstymas

 

2017 m. vasario 2 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino valstybės biudžeto lėšas 2017 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti. Finansavimas skirtas VšĮ „Bičiulystė“.

2017 metais projektui finansuoti skirta 63 000 Eur suma.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. vasario 2 d. įsakymas Nr. A1-68

„Dėl valstybės biudžeto lėšų 2017 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti patvirtinimo“

Lėšų paskirstymas

 

2016 metais projektui finansuoti skirta 70 000 Eur suma. Finansavimas skirtas VšĮ „Bičiulystė“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymas Nr. A1-43

,,Dėl valstybės biudžeto lėšų 2016 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti patvirtinimo”

Lėšų paskirstymas

 

2015 metais projektui finansuoti skirta 43000 Eur suma. Finansavimas skirtas VšĮ „Bičiulystė“.

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministrės 2015 m. birželio 19 d. įsakymas Nr. A1-360
,,Dėl valstybės biudžeto lėšų 2015 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektui finansuoti patvirtinimo”

Spausdinti