(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų finansavimas

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-521 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2019 metų programos įgyvendinimo 2019 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priemones, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2019 metais finansuoja konkurso būdu atrenkamus projektus:

• Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;
•Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus;
• Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus;
• Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektus;
• Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektus;
• Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektus;
• Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektus.

PLANUOJAMAS 2020 METŲ FINANSAVIMO KONKURSŲ SKELBIMO GRAFIKAS

Eil. Nr. Konkurso pavadinimas Konkursą (-us) skelbianti institucija Planuojamas konkurso paskelbimas
1. Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą 2020 metų projektų atrankos konkursai Savivaldybės iki 2019 m. spalio 5 d.
2. Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje 2020 metų projektų atrankos konkursai Savivaldybės iki 2019 m. spalio 4 d.
3. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2020 metų projektų atrankos konkursas Neįgaliųjų reikalų departamentas paskelbta 2019 m. rugsėjo 17 d.

paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 16 d.

4. Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo 2020 metų projektų atrankos konkursas Neįgaliųjų reikalų departamentas paskelbta 2019 m. rugsėjo 19 d.

paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 18 d.

5. Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros 2020 metų projektų atrankos konkursas Neįgaliųjų reikalų departamentas iki 2019 m. spalio 21 d.

paraiškos priimamos iki 2019 m. lapkričio 21 d.

6. Informacijos rengimo ir sklaidos internete 2020 metų projektų atrankos konkursas Neįgaliųjų reikalų departamentas paskelbta 2019 m. rugsėjo 20 d.

paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 21 d.

 

 

Spausdinti