(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Projektų finansavimas

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. A1-446 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013–2020 metų programos įgyvendinimo 2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, priemones, Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 metais finansuoja konkurso būdu atrenkamus projektus:

• Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektus;
•Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektus;
• Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektus;
• Statinių pritaikymo neįgaliesiems priežiūros projektus;
• Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektus;
• Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektus.

 

 

Spausdinti