Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DERINAMAS PROJEKTO „NUO GLOBOS LINK GALIMYBIŲ: BENDRUOMENINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA“ PARTNERIŲ ATRANKOS TVARKOS APRAŠO PROJEKTAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM įgyvendindamas institucinės globos įstaigų pertvarką Lietuvoje, planuoja ES lėšomis įgyvendinti projektą “Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra “ kurio tikslas – didinti darbingo amžiaus asmenų su proto ir (arba) psichikos negalia, savarankiškumą ir taip įgalinti juos gyventi bendruomenėje pagal jų poreikį teikiant bendruomenines apsaugoto būsto, socialinių dirbtuvių, įdarbinimo su pagalba, pagalbos priimant sprendimus paslaugas.

Teikiamas derinimui projekto „Nuo globos link galimybių: bendruomeninių paslaugų plėtra“ partnerių atrankos tvarkos aprašo projektas (su priedais) ir partnerių atrankos paraiškos formos:

Apsaugoto būsto paslaugos partnerių atarnkos paraiškos forma

Socialinių dirbtuvių palsaugos partnerių atrankos paraiškos  forma

Įdarbinimo su pagalba paslaugos partnerių artankos  paraiškos forma

Pagalbos priimant sprendimus paslaugos partnerių artankos paraiškos forma

Siūlymų laukiame iki š.m. rugpjūčio 16 d.

Informaciją teikia Programų stebėsenos ir kontrolės skyriaus vedėja Marija Oleškevičienė, tel. 8 5 2394424, el. p. marija.oleskeviciene@ndt.lt

Spausdinti