(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖMESIO! PRIMENAME

Siekiant išsaugoti darbingo amžiaus asmenų, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo buvo nustatyta invalidumo grupė neterminuotai, teises ir garantijas, jų turimos invalidumo grupės iki 2007 m. birželio 30 d. bus prilygintos darbingumo lygiui, remiantis buvusia tvarka išduotais Invalidumo pažymėjimais:
• I invalidumo grupė prilyginama 20 procentų darbingumo lygiui,
• II invalidumo grupė prilyginama 35 procentų darbingumo lygiui,
• III invalidumo grupė prilyginama 50 procentų darbingumo lygiui.
Dėl invalidumo grupės prilyginimo darbingumo lygiui reikia kreiptis į Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius skyrius (bendra informacija tel. (8-5) 2333320), kurie atlikę prilyginimą asmeniui išduos jo neįgalumą įrodančius dokumentus.
Darbingo amžiaus asmenims, kuriems invalidumas buvo nustatytas terminuotai, darbingumo lygis nustatomas tik pasibaigus nustatytam invalidumo terminui. Šių asmenų turėta invalidumo grupė iki nurodyto termino pabaigos prilyginama darbingumo lygiui, jeigu šie asmenys pameta ar dėl kitų priežasčių netenka Invalido pažymėjimo.

Siekiant išsaugoti senatvės pensijos amžių sukakusių asmenų, kuriems iki šio Įstatymo įsigaliojimo buvo nustatyta invalidumo grupė neterminuotai, teises ir garantijas, jų turimos invalidumo grupės iki 2007 m. birželio 30 d. bus prilygintos specialiųjų poreikių lygiui, remiantis buvusia tvarka išduotais Invalidumo pažymėjimais:
• I invalidumo grupė prilyginama didelių specialiųjų poreikių lygiui,
• II invalidumo grupė prilyginama, vidutinių specialiųjų poreikių lygiui,
• III invalidumo grupė prilyginama. nedidelių specialiųjų poreikių lygiui.
Dėl invalidumo grupės prilyginimo specialiųjų poreikių lygiui reikia kreiptis į savo miesto (rajono) savivaldybių Socialinės pramos skyrius, kurie atlikę prilyginimą asmeniui išduos jo neįgalumą įrodančius dokumentus.

Kad invalidumo grupė būtų prilyginta darbingumo lygiui ar specialiųjų poreikių lygiui, asmuo privalo aukščiau nurodytoms institucijoms pateikti:
• Invalidumo pažymėjimą
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą
• 3×4 dydžio nuotrauką
Dėmesio!!! Senieji dokumentai, įrodantys asmens invalidumą nuo 2007 m. liepos 1 d. nebegalios!!!

Spausdinti