(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖMESIO! PRADEDAMOS TEIKTI KOMPLEKSINĖS SOCIALINĖS REABILITACIJOS PASLAUGOS AKLIESIEMS ASMENIMS

Įgyvendinant Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016 – 2018 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. birželio 25 d. įsakymu Nr.  A1-381 „Dėl Nacionalinės neįgaliųjų socialinės integracijos 2013 – 2019 metų programos įgyvendinimo 2016 – 2018 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1.1.2 priemonę „Sukurti ir įdiegti socialinės reabilitacijos paslaugų akliesiems modelį“, finansuojama priemonė, skirta teikti kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas  akliesiems asmenims (toliau – kompleksinės SRPA).

Šių paslaugų tikslas – atsižvelgiant į individualius aklojo asmens poreikius, kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos teikiamomis specialiosiomis priemonėmis (paslaugomis) atkurti, ugdyti, įtvirtinti orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienio gyvenimo ir komunikacijos įgūdžius, didinančius jo savarankiškumą bei galimybes dalyvauti visuomeniniame gyvenime.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą bei Neįgaliųjų reikalų departamento administruojamą paslaugą iki 2018 m. gruodžio 15 d. teiks Viešųjų pirkimų įstatymu nustatyta tvarka atrinktas VšĮ „Vilties žiedas“, adresu A. Juozapavičiaus per. 7C, Kaunas.

 Teisę į kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas turi bet kurioje savivaldybėje gyvenantys aklieji asmenys nuo 16 metų, kuriems Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka nustatytas neįgalumo lygis, darbingumo lygis ir (ar) specialiųjų poreikių lygis. Prioritetas gauti kompleksines SRPA teikiamas dėl kompleksinių SRPA teikimo besikreipiantiems darbingo amžiaus akliesiems asmenims.

Maksimali kompleksinių SRPA teikimo trukmė – 30 kalendorinių dienų.

Visos kompleksinės SRPA apgyvendinimo bei maitinimo paslaugos bus suteiktos nemokamai. Su akluoju asmeniu viso kompleksinių SRPA teikimo metu dirbs kvalifikuotų specialistų komanda (socialinis darbuotojas, medicinos psichologas, specialusis pedagogas (tiflopedagogas), kompiuterinio raštingumo specialistas).

Kompleksinės SRPA bus teikiamos akliesiems asmenims pritaikytose patalpose. Paslaugų teikimo laikotarpiu bus užtikrintas aklojo asmens saugumas bei nepertraukiama priežiūra (pagalba).

Pagal kompleksinių SRPA teikėjo specialistų komandos sudarytą planą aklajam asmeniui bus teikiamos (individualiai ar grupėse 4 – 10 aklųjų asmenų) šios paslaugos: orientacijos erdvėje ir savarankiško judėjimo (mobilumo), kasdienių įgūdžių, komunikacinių įgūdžių ugdymo, medicinos psichologo pagalbos, profesinio konsultavimo ir orientavimo.

Dėl išsamesnės informacijos, apie kompleksines SRPA, jų teikimo tvarką bei sąlygas ir kaip galima registruotis, prašome kreiptis į  VšĮ „Vilties žiedas“ tel. (8 37) 345564 arba el. paštu info@viltiesziedas.lt

Informacinis lankstinukas apie teikiamas kompleksines socialinės reabilitacijos paslaugas akliesiems asmenims.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-01-02

Spausdinti