(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖMESIO! KVIEČIAME TEIKTI PROJEKTŲ PARAIŠKAS

Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) skelbia Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursą ir priima projektų paraiškas.

Projektų paraiškos rengiamos ir teikiamos vadovaujantis Departamento direktoriaus 2019 m. rugsėjo 17 d. įsakymu Nr. V-61 ,,Dėl Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatų patvirtinimo“ patvirtintais Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkurso nuostatais (toliau – Nuostatai).

Paraiškos teikiamos nuo 2019 m. rugsėjo 19 d. iki 2019 m. spalio 18 d. 23.59 val.

Paraiška kartu su Nuostatų 18 punkte nurodytais dokumentais turi būti siunčiama vienu elektroniniu laišku, adresu konkursai@ndt.lt, elektroninio laiško temoje nurodant konkurso pavadinimą „Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų finansavimo 2020 metais atrankos konkursui“.

Konkursui numatyta skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų suma – 167 200 (vienas šimtas šešiasdešimt septyni tūkstančiai du šimtai) eurų.

Galimos skirti valstybės biudžeto lėšos:

  1. Projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 24 periodinio leidinio numerius reginčiųjų raštu arba ne mažiau kaip 12 periodinio leidinio numerių reginčiųjų ir Brailio raštu, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 60 000 (šešiasdešimt tūkstančių) eurų;
  2. Projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 12 periodinio leidinio numerių reginčiųjų raštu arba ne mažiau kaip 6 periodinio leidinio numerius reginčiųjų ir Brailio raštu, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 48 000 (keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai) eurų;
  3. Projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 6 periodinio leidinio numerius reginčiųjų raštu arba ne mažiau kaip 4 periodinio leidinio numerius reginčiųjų ir Brailio raštu, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 24 000 (dvidešimt keturi tūkstančiai) eurų;
  4. Projektams, kurių pareiškėjai per kalendorinius metus numato išleisti ne mažiau kaip 4 periodinio leidinio numerius reginčiųjų raštu, didžiausia vienam projektui galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – ne didesnė nei 16 000 (šešiolika tūkstančių) eurų;
  5. Mažiausia vienam projektui, nurodytam 1-4 punktuose galima skirti valstybės biudžeto lėšų suma – 8 000 (aštuoni tūkstančiai) eurų.

Paraiškos forma (1 priedas)

Detali projekto įgyvendinimo sąmata (2 priedas)

Deklaracija (4 priedas)

Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu bei Departamentui pateikta .pdf formatu ar kitu formatu, kurį būtų galima peržiūrėti naudojantis Microsoft Office programine įranga.

Konsultacijas pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus specialistė Agnė Kvetkovskytė, tel. (8 5) 239 4429, el. p. agne.kvetkovskyte@ndt.lt, jos laikinai nesant – Departamento Programų koordinavimo ir įgyvendinimo skyriaus vedėja Jolanta Mikulėnienė, tel. (8 5) 239 4427, el. p. jolanta.mikuleniene@ndt.lt.

Konsultacijos teikiamos darbo dienomis nuo 8.00 iki 17.00 val., penktadieniais nuo 8.00 iki 15.45 val. iki paskutinės paraiškų pateikimo darbo dienos pabaigos.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-09-19

Spausdinti