(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KONKURSO BŪDU ATRINKTIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

Informuojame, kad 2019 m. birželio 28 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu pakeistas 2019 m. balandžio 12 d. patvirtintas finansavimas 2019 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. birželio 28 d. įsakymas Nr. V-48

„Dėl Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. V-34 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2019 metų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektams finansuoti patvirtinimo“ pakeitimo“

Patikslintas 2019 metais finansuojamų Periodinių leidinių neįgaliesiems leidybos ir platinimo projektų sąrašas

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-06-28

Spausdinti