Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KONKURSO BŪDU ATRINKTIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

Informuojame, kad 2019 m. sausio 2 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2019 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. sausio 2 d. įsakymas Nr. V-1
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2019 metų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektams finansuoti patvirtinimo“

2019 metais finansuojamų Žmonių, turinčių fizinę negalią, mobilumo ir savarankiško gyvenimo įgūdžių ugdymo projektų sąrašas

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-01-03

Spausdinti