Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KONKURSO BŪDU ATRINKTIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

Informuojame, kad 2018 m. gruodžio 31 d. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus įsakymu patvirtintas finansavimas 2019 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektams.

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. V-72
„Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2019 metų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektams finansuoti patvirtinimo“

2019 metais finansuojamų Informacijos rengimo ir sklaidos internete projektų sąrašas

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-01-02

Spausdinti