Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

DĖL VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ KONKURSO BŪDU ATRINKTIEMS PROJEKTAMS VYKDYTI, PASKIRSTYMO PATVIRTINIMO

Informuojame, kad 2018 m. sausio 16 d. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymą 2018 m. Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti:

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 16 d. įsakymas Nr. A1-24

,,Dėl Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymo 2018 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti patvirtinimo“

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų paskirstymas 2018 metų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektams finansuoti

2018 metais nefinansuojamų Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo projektų sąrašas

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2019-01-02

Spausdinti