(8 5) 231 66 49

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

DĖL COVID-19 NUKENTĖJUSIOS NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS GALI KREIPTIS PAGALBOS

Koronaviruso pandemijos suvaldymas buvo sėkmingas, bet atnešė ir tam tikrų sunkumų. Pavyzdžiui, stipriai išaugo nevyriausybinių organizacijų teikiamų paslaugų pažeidžiamiausiems žmonėms poreikis, teko pirkti asmens apsaugos priemones, nevyriausybinių organizacijų darbuotojai dirbo viršvalandžius, plėtė savanorių tinklą, todėl patyrė papildomų išlaidų.

Kadangi šios išlaidos buvo neplanuotos, nevyriausybinės organizacijos yra kviečiamos kreiptis dėl finansinės paramos.

Iš viso pagalbos NVO priemonei numatyti 2 mln. eurų. Viena organizacija gali pretenduoti į nuo 500 iki 5000 eurų paramą, priklausomai nuo organizacijos biudžeto 2019 metais dydžio.

Pagalba bus skiriama tol kol bus išnaudota priemonei numatyta lėšų suma, bet ne ilgiau nei iki šių metų pabaigos.

Pretenduoti į subsidiją gali nevyriausybinės organizacijos, kurios:

Veikia socialinėje srityje ir atitinka bent vieną iš šių sąlygų:

 1. Teikia socialines paslaugas pagal sutartį su ministerija ar pavaldžia ministerijos įstaiga.
 2. Teikia socialines paslaugas pagal sutartį su savivaldybe ar pavaldžia savivaldybės įstaiga.
 3. Turi licenciją teikti socialinės globos paslaugas.
 4. Teikia socialines paslaugas savo lėšomis ir turi Nacionalinės NVO koalicijos rekomendaciją (nvokoalicija@nisc.lt).

Teikia paslaugas ar vykdo veiklas pagal bent vieną iš šių programų:

 1. 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.
 2. 2014-2020 m. Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo programą.
 3. 2014-2020 m. Europos pagalbos labiausiais skurstantiems asmenims fondo programą.

Kreipiantis dėl subsidijos reikia pagrįsti, kaip organizacija bent vienu aspektu nukentėjo nuo COVID-19 sukeltų pasekmių:

 1. Išleido darbuotojus į prastovą.
 2. Patyrė ar patiria išlaidas asmens apsaugos priemonių įsigijimui.
 3. Patyrė ar patiria išlaidas prisitaikant prie nuotolinio socialinių paslaugų teikimo.
 4. Patyrė ar patiria išlaidas darbo užmokesčiui.
 5. Patyrė ar patiria išlaidas savanorių veiklos organizavimui ir plėtimui.

Daugiau informacijos: https://socmin.lrv.lt/lt/naujienos/del-covid-19-nukentejusios-nevyriausybines-organizacijos-gali-kreiptis-pagalbos

Parengta pagal www.socmin.lt informaciją.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2021-03-08

Spausdinti