(8 658) 88400

Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN
.

Būsto pritaikymas neįgaliems vaikams

Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašas patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2019  m. birželio 27 d. įsakymu Nr. A1-365 „Dėl Šeimų, auginančių vaikus su sunkia negalia, socialinio saugumo stiprinimo pritaikant būstą ir gyvenamąją aplinką tvarkos aprašo patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/0f1380c0989b11e9ae2e9d61b1f977b3

Savivaldybių administracijos sudarytos būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos darbe, dalyvauja neįgaliųjų asociacijos ir jų atstovai atliekantys būsto pritaikymo priežiūrą.

Neįgaliųjų asociacijų atstovai, deleguojami į savivaldybėse veikiančias būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijas yra patvirtinti Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. kovo 6  d. įsakymu Nr. V- 20

Neįgaliųjų asociacijų atstovai, deleguojami į savivaldybėse veikiančias būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijas

Spausdinti