Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

Antrajame institucinės globos pertvarkos etape – bendruomeninių paslaugų vystymas

Tęsiant institucinės globos pertvarką Lietuvoje, intensyviai ruošiamasi antrajam jos etapui. Jo metu, būsimu, šiuo metu rengiamu projektu, kurį įgyvendins Neįgaliųjų reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (NRD), bus vystomos bendruomeninės paslaugos žmonėms su proto ar psichikos negalia.

„Naujojo etapo metu bus teikiamos naujų formų paslaugos asmenims su proto ir/ar psichikos negalia. Po konsultacijų su neįgaliųjų nevyriausybinėmis organizacijomis nutarta vystyti keturių rūšių paslaugas proto ir psichikos negalią turintiems suaugusiesiems. Projekto veiklos planuojamos savo interesą dalyvauti pertvarkoje išreiškusiose 35 savivaldybėse, suskirstytose į 6 regionus“, – sako NRD direktoriaus pavaduotoja, vykdanti direktoriaus funkcijas, Jolanta Šliužienė.

Tad tuo tikslu šiuo metu rengiamas projektas, kurio tikslas – teikiant bendruomenines paslaugas asmenims su proto ir (arba) psichikos negalia, didinti jų savarankiškumą ir taip įgalinti gyventi bendruomenėje. Planuojama, kad projektas startuos 2020 metų pradžioje ir truks trejus metus.

„Planuojama organizuoti socialinių dirbtuvių veiklą, apgyvendinti neįgaliuosius vadinamuose apsaugotuose būstuose, bus teikiama pagalba ieškant darbo ir įsidarbinus bei teikiama pagalba priimant kasdienio gyvenimo sprendimus. Iš viso planuojama suteikti įvairias bendruomenines paslaugas apie 1000 žmonių su proto ar psichikos negalia“, – sako J. Šliužienė.

Apsaugoto būsto pasauga – tai socialinės priežiūros paslauga ir gyvenamosios vietos suteikimas bendruomenėje iki 4 dalinai savarankiškų suaugusių asmenų su negalia viename būste. Šios paslaugos teikimas pagal poreikį bus derinamas ir su individualia atvejo vadybininko (socialinio darbuotojo) pagalba ir kitomis paslaugomis bendruomenėje, padedančiomis pagerinti ir palaikyti asmenų socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius, siekiant galimo didžiausio jų savarankiškumo.

Organizuojant socialinių dirbtuvių veiklą, planuojama sudaryti galimybę žmonėms su proto ir (arba) psichikos negalia su specialistų pagalba įvairaus tipo įmonėse ir įstaigose įgyti darbinius įgūdžius, atliekant realias darbo užduotis, ir didinti jų galimybes įsidarbinti atviroje darbo rinkoje.

Planuojama įkurti 12 socialinių dirbtuvių. Numatoma, kad socialinėse dirbtuvėse dirbs 4 specialistai – socialinis darbuotojas, gamybos ar paslaugų specialistas (meistras), rinkodaros vadybininkas, socialinio darbuotojo padėjėjas.

Įdarbinimo su pagalba paslauga apima specialisto pagalbą žmogui su proto ir (arba) psichikos negalia, kuris nori ir gali dirbti atviroje darbo rinkoje, įsidarbinti atviroje darbo rinkoje bei suteikti jam tolimesnę pagalbą darbo vietoje.

Paslaugos vidutinė trukmė asmeniui – 1 metai, iš jų vidutiniškai apie 4 mėn. vyksta pagalba ieškant darbo, apie 8 mėn. vyksta palydimoji pagalba ar darbo asistento paslauga darbo vietoje.

Pagalbos priimant sprendimus paslauga skirta suteikti žmonėms su proto ir (arba) psichikos negalia, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka būtų nustatytas tokios pagalbos poreikis. Paslaugą planuojama plėtoti 35 savivaldybėse

Projekto veikloms įgyvendinti pagal nustatytus kriterijus bus atrenkami partneriai, į kuriuos galės pretenduoti įvairių formų tiek viešieji, tiek privatūs juridiniai asmenys, įskaitant nevyriausybines organizacijas. Apie partnerių atranką bus skelbiama atskirai.

Projekto veiklos vyks Vilniaus, Kauno, Tauragės, Telšių, Marijampolės ir Šiaulių regionuose, visose jų savivaldybėse.

Daugiau informacijos – tel. 2394424 (Marija Oleškevičienė)

Apie institucinės globos pertvarką:

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (SADM) iniciatyva nuo 2014 m. vykdoma institucinės globos pertvarka – tai perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams Lietuvoje procesas.

Pertvarkos tikslas – užtikrinti darnią aplinką ir sąlygas kiekvienam (ir neįgaliam) vaikui augti biologinėje šeimoje, o likusiems be tėvų globos vaikams – globėjų, įtėvių šeimose ar šeimynose, žmonėms su proto ar psichikos negalia – bendruomenėje, gaunant reikalingas paslaugas.

Šiuo metu vyksta pirmasis pertvarkos etapas – projektą „Tvaraus perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų sistemos sąlygų sukūrimas Lietuvoje“ nuo 2015 m. lapkričio mėnesio įgyvendina Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie SADM kartu su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie SADM. Daugiau informacijos – www.pertvarka.lt.

Antrajame pertvarkos etape taip pat bus didelis dėmesys skiriamas infrastruktūrai, užtikrinančiai sąlygas kompleksiškai ir koordinuotai teikti tikslinių grupių poreikius atitinkančias bendruomenines paslaugas, sukurti.

Spausdinti