(8-5) 231 66 49

(8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

VERTINTA PROFESINĖS REABILITACIJOS METODINIO CENTRO VEIKLA

Šiandien Profesinės reabilitacijos metodinių centrų atrankos ir veiklos vertinimo komisija vertino 2016 metų profesinės reabilitacijos metodinio centro statusą turinčio VšĮ Valakupių reabilitacijos centras veiklą.
2016 m. metodinis centras parengė profesinės reabilitacijos paslaugų (etapais nuo asmens siuntimo iki profesinės reabilitacijos paslaugų pabaigos) teikimo organizavimo institucinės sandaros galimybių analizę apie profesinės reabilitacijos paslaugų organizavimą ir institucijų funkcijas skirtinguose profesinės reabilitacijos etapuose bei profesinės reabilitacijos paslaugų teikimo neįgaliesiems analizę už 2011-2016 metus.
Metodinis centras organizavo ir vykdė mokymus specialistams, išvažiuojamuosius praktinius seminarus profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančių įstaigų profesijų mokytojams bei tiesiogiai neįgaliuosius aptarnaujantiems darbuotojams,  2 apskrito stalo diskusijas vykdant bendradarbiavimo su partneriais veiklas ir gerosios patirties sklaidą, specialistų, teikiančių profesinės reabilitacijos paslaugas, konsultavimą.
Taip pat sukurta interneto svetainė www.meskuriame.lt, kurioje publikuojamos profesinės reabilitacijos dalyvių bei kitų neįgaliųjų gaminių nuotraukos, parengtas ir išleistas lankstinukas, skirtas pristatyti visas šalyje veikiančias profesinės reabilitacijos paslaugas teikiančias įstaigas, jose teikiamas paslaugas, taikomas profesijų mokymo programas, parengti ir publikuoti 11 informacinių pranešimų ir 1 straipsnis nacionaliniame leidinyje.
Komisija teigiamai įvertino metodinio centro vykdytas veiklas bei aptarė užduotis 2017 metams.

Informacija paskutinį kartą atnaujinta: 2018-02-08

Spausdinti