Faksas (8-5) 231 66 60

Kalbos pasirinkimas:

LT EN

2010-ŲJŲ DRAUDŽIAMOSIOS PAJAMOS – 1170 LITŲ

Vakar Vyriausybė nutarimu patvirtino einamųjų 2010 metų draudžiamąsias pajamas, ribinį motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos dydį bei ribinį valstybinės pensijos dydį.

Kaip ir planuota, šie dydžiai bus taikomi apskaičiuojant socialinio draudimo išmokas pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį ir kitus įstatymus.

Einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis bus 1170 litų (2009 m. – 1488 litų). Atsižvelgiant į jį nuo 2010 m. sausio 1 d. bus apskaičiuojamos ar perskaičiuojamos ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpos, nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo bei žalos atlyginimo išmokos, nedarbo išmokos, minimalūs ir maksimalūs išmokų dydžiai. Skiriant valstybines socialinio draudimo pensijas bus taikomas 1488 Lt draudžiamųjų pajamų dydis, o jas perskaičiuojant pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą – 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis 1170 Lt. Tai daroma, kad būtų aišku, ar naujai skirta pensija pakliūva už pensijų nemažinimo ribos (650 Lt), ar ne.

Draudžiamųjų pajamų dydžio pasikeitimas turės reikšmės perskaičiuojant didesnes nei 650 litų valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijas, kadangi tai viena iš pensijų apskaičiavimo sudedamųjų dalių. Didžiausią planuojamų mažinti pensijų gavėjų ratą sudaro 700-850 litų dydžio išmokas gaunantys žmonės. Tai yra 41 proc. visų senatvės pensijų gavėjų, jų pensijos mažėtų 2-5 proc. arba 14-37 litais.

Asmenims, kuriems nustatytas iki 25 procentų darbingumo lygis (gaunantiems 75-100 procentų netekto darbingumo arba I grupės invalidumo pensiją), pensijos nebus mažinamos išvis, kitiems netekto darbingumo (invalidumo) pensijų gavėjams pensijos bus perskaičiuojamos. Dirbantiems neįgaliesiems pensijos dar kartą nebus mažinamos.

Draudžiamųjų pajamų pasikeitimas turės įtakos ligos pašalpos minimaliam (tai einamųjų metų draudžiamųjų pajamų (DP) ketvirtadalis) bei maksimaliam dydžiui (5 DP), ir motinystės, motinystės (tėvystės), tėvystės pašalpoms, kurios per mėnesį negali būti mažesnės už trečdalį DP ir didesnės nei 5 DP (nuo liepos 1 d. – 4 DP).

Ribinio motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos dydžio (800 litų neatskaičius mokesčių) neviršijančios pašalpos pagal Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinąjį įstatymą nebus perskaičiuojamos. Ši riba pasirinkta, atsižvelgus į minimalaus mėnesinio atlyginimo dydį.

Viršijančios šią ribą pašalpos bus perskaičiuojamos, tai yra nuo 2010 m. sausio 1 d. keisis minimalūs ir maksimalūs pašalpų dydžiai, o nuo 2010 m. liepos 1 d. ir visi dydžiai. Nuo liepos 1 d. naujai skiriamoms motinystės ir tėvystės pašalpoms bus taikomas Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas, kurio pakeitimams pritarė Seimas ir Prezidentė dar šių metų rugsėjį. Motinystės (tėvystės) pašalpos, paskirtos iki 2010 m. birželio 30 d., nuo liepos 1 d. mažėtų 10 proc. Tokiu būdu nuo 2010 m. liepos 1 d. visoms mamytėms ar tėveliams, prižiūrintiems vaikus, būtų mokama 90 proc. darbo užmokesčio, kol vaikui sueis vieneri ir 75 proc. – iki sueis dveji metai. Kaip minėta, šis mažinimas nepaliestų pašalpų, mažesnių nei minimalus atlyginimas.

Nedarbo socialinio draudimo maksimalūs ir minimalūs dydžiai nuo DP nepriklauso, o kiekvienam asmeniui skiriant pašalpą, DP pasikeitimas pradės daryti įtaką tik metų III ketvirtyje, kadangi atsižvelgiama į 36 mėnesių, skaičiuojant nuo užpraeito ketvirčio, DP. Primename, kad maksimalus 650 litų nedarbo išmokos dydis nustatytas tik Laikinojo įstatymo galiojimo laikotarpiui.

Nustatytas ribinis valstybinės pensijos dydis – 650 litų. Šio dydžio neviršijančios valstybinės pensijos (pareigūnų ir karių – kartu su mokamu valstybinės socialinio draudimo bazinės pensijos dydžio priedu) nebus perskaičiuojamos pagal Laikinojo įstatymo 1 priedą tuo atveju, jei asmuo negauna jokios socialinio draudimo pensijos. Kitais atvejais pensijos bus mažinamos, pvz., išmokos iki 70 litų bus mažinama tik 5 proc., o gaunantiems daugiau nei 1800 litų – 20 proc.

Jei vienas žmogus gauna kelias papildomas išmokas, pavyzdžiui, valstybinę pensiją ir dvi našlių, tokiu atveju jos bus sudedamos ir tuomet taikomas mažinimo koeficientas.

Šiuo nutarimu patvirtintas einamųjų 2010 metų draudžiamųjų pajamų dydis, ribinis motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpos dydis, ribinis valstybinės pensijos dydis bus taikomi laikinai – Socialinių išmokų perskaičiavimo ir mokėjimo laikinojo įstatymo galiojimo laikotarpiu, kol bus patvirtinti nauji dydžiai.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacija

Spausdinti